AKCIONI POKRET

Za bolju eSrbiju!

Statut stranke

Члан 1. Име странке

Име странке је „Акциони Покрет“, скраћено „АП“.


Члан 2. Политичка оријентација
Акциони Покрет је либерални центар.

Члан 3. Органи странке
Органи странке су:

 • Председник странке
 • Подпредседник странке
 • Главни одбор странке (у даљем тексту ГО)
 • Менаџер за односе са јавношћу (у даљем тексту ПР)
 • Техничка служба за одржавање чета и форума
 • Статистичар
 • Преговарач

Члан 4. Организација странке

Званична организација странке (у даљем тексту орг) је под именом Српски Револуционарни Покрет. Не постоје други оргови, сва обавештења се добијају са овог орга.

Члан 5. Јавно гласило странке

Једино и званично јавно гласило странке АП се налази на њеном орг-у и стоји под именом „Медијски центар АП-а“. Преко њега ПР странке обавештава народ о дешавањима у АП-у.

Члан 6. Коалиције и сарадње са другим странкама
У остваривању својих политичких циљева АП ће сарађивати са странкама које имају сличне политичке циљеве и којима је најважније да еСрбија буде економски јака и стабилна. За преговоре је задужен преговарачки тим који чине преговарач, председник (или подпредседник) и један члан ГО.


Члан 7. Чет и форум странке
Чет странке се налази на ИРЦ серверу Mibbit.net, канал #pokret и једини је званични чет странке. Форум странке се налази на адреси http://akcionipokret.webs.com/ (форум је у изради).

Члан 8. Администраторска и модераторска права на форуму и администраторска и операторска чету
Администраторска права на форуму имају:

 • Председник странке
 • Подпредседник странке

Модераторска права на форуму имају:

 • Чланови главног одбора
 • ПР
 • Техничка служба
 • Статистичар
 • Преговарач

Администраторска права на чету имају:

 • Председник странке
 • Подпредседник странке
 • Чланови ГО
 • ПР
 • Чланови странке којима права одобри председник, на захтев ГО

Операторска права на чету имају:

 • Техничка служба
 • Статистичар
 • Преговарач

Члан 9. Приступ документима и могућност измене и приступ оргу
Приступ документима имају:

 • Председник странке
 • Подпредседник странке
 • ГО
 • ПР
 • Статистичар
 • Преговарач

Могућност да мењају документа имају:

 • Председник странке
 • Подпредседник странке

Приступ оргу имају:

 • Председник странке
 • Подпредседник странке
 • ПР

Члан 10. Чланство

Акциони Покрет је странка отворена за све грађане еСрбије који желе да се придруже.

Члан 11. Главни одбор

Главни одбор је скуп људи који се не мења у односу на изборе. Сваки члан ГО може једном у току мандата председника да предложи новог члана и остали чланови гласају ЗА или ПРОТИВ пуштања тог играча у ГО, док је играч који је предложио неутралан у гласању. Тако исто ГО може да гласа за избацивање одређеног члана, у току гласања тај играч је неутралан, а глас оног који је предложио његово избацивање је аутоматски ЗА. Такође ГО изгласава предлоге врха странке на седницама ГО које се одржавају уторком, четвртком и недељом у 22 часа. Нас седницама ГО обавезно мора присуствовати или председник или подпредседник, по могућности оба лица, а пожељно је присуство осталих лица из председниковог тима. За успешно изгласавање потребна је минимална већина (51%), а у гласању учествују и председник и подпредседник. У случају да ГО има паран број људи и гласање заврши са 50% успешности, председников глас је одлучујући. ГО нема могућност смењивања људи које је председник одредио као функционере за тај период.

Члан 12. Председник странке

Кандидата за председника странке бира ГО сваког 12. у месецу. Након страначких избора, 17. у месецу председник странке бира свој тим, тј. подпредседник, ПР, техничка служба, статистичар и преговарач (смеју бити људи из ГО) и предаје ГО свој план и програм за мандат. У случају да неправилно обављају своју дужност, председник може да именује другог функционера. На председников избор ГО нема никаквог утицаја. Председник предаје сваког 20. ГО предлог за кандидате на парламентарним изборима. ГО допуњује и изгласава предлог председника, а 22. на основу гласања ГО председник избацује кандидате. У случају гласања за убацивање или избацивање неког у ГО једини има право апсолутног вета (одбијања захтева). Сваког 1. у месецу даје ГО предлог кандидата за председничке изборе и 3. на основу гласања ГО поставља кандидата испред странке. На основу жеље изабраног кандидата, председник странке поставља циљеве. Само председник има право предлагања новог статута, а његову промену изгласава ГО, након претходно прочитаног предложеног. Измена статута је могућа само једном у току мандата. Такође располаже новчаним средствима странке. Његов глас се рачуна на ГО.

Члан 13. Подпредседник странке

Подпредседник странке мења председника кад он није у могућности да обавља свој посао, и самим тим има исте привилегије као и он. У осталим случајевима, он ради као председников помоћник у страначким пословима. Његов глас се рачуна на ГО.

Члан 14. Менаџер за односе са јавношћу

Менаџер за односе са јавношћу комуницира са медијима и лицима која имају питања везана за АП и његов рад, и даје одговаре. Такође је задужен за редовно објављивање чланака у новинама АП-а које се налазе на оргу, којим ће информисати чланове и јавност о дешавањима у странци. Не утиче на одлуке ГО, сем ако није и сам члан.

Члан 15. Техничка служба

Техничка служба је задужена за одржавање чета и форума, и нема утицаја на страначке ствари, сем ако истовремено није и члан ГО.

Члан 16. Статистичар

Статистичар је задужен за анализе избора и истраживања о популарности одређених особа које утичу на политику у еСрбији и у АП. Извештаје, заједно са својим мишљењем, предаје председнику странке, подпредседнику и ГО на даље разматрање. Статистичар својим извештајима помаже при одлуци за кандидате на одређеним изборима. Не утиче на одлуке ГО, сем ако није и сам члан.

Члан 17. Преговарач
Преговарач је задужен за договарање између АП и осталих странака, склапања коалиција и томе слично. Заједно са председником (или подпредседником) и једним чланом ГО чини преговарачки тим странке. Не утиче на одлуке ГО, сем ако није и сам члан.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: